Oud-Fonterra topman Spierings richt zich op duurzaamheid

Rene Bouwmeester tekende het volgende artikel op in Nieuwe Oogst.

Theo Spierings, voormalig CEO van Fonterra, timmert aan de weg met zijn nieuwe onderneming The Purpose Factory. De onderneming koppelt duurzaamheids- en efficiencyadvies aan maatschappelijke doelen zoals het verbeteren van de leefomstandigheden en het tegengaan van honger.

The Purpose Factory wil zakelijk partnerschap, innovatie en filantropie gebruiken om bedrijfsstrategieën te veranderen, systeembrede oplossingen te vinden en te werken aan het bereiken van de VN-doelstellingenvoor duurzame ontwikkeling van geen armoede, geen honger, schoon water en sanitaire voorzieningen en klimaatactie.

In de praktijk betekent dit dat de onderneming op 'no cure no pay basis' een bedrijf helpt te verduurzamen, op voorwaarde dat een groot deel van de gerealiseerde meerwaarde wordt geïnvesteerd in innovatie en in de leefomstandigheden van de medewerkers. Spierings neemt daarbij zijn ervaringen in Zuid-Amerika en Afrika mee.

Kleine boeren

Als voorbeeld verwijst Spierings naar zijn eerste klant, levensmiddelenproducent Gloria Peru. Deze fabrikant levert onder meerzuivelproducten die afkomstig zijn van zo'n 40.000 boeren die twee à driekoeien melken. Spierings heeft al geconstateerd dat de kwaliteit van de melkbij verschillende schakels in de keten achteruit gaat.

Door de kennis van de boeren te verbeteren en de melk lokaal te verwerken, gaat de opbrengst omhoog en neemt het verlies in de keten af minder verloren. Het verdienvermogen van de boeren neemt toe, er komt meer geld voorontwikkeling in de gemeenschap en de kwaliteit van de voeding wordt verbeterden dat is weer positief voor de volksgezondheid. Bij deze stappen wil de onderneming zoveel mogelijk nieuwe technieken inzetten, zoals apps..

Drie pijlers

The Purpose Factory heeft drie pijlers geformuleerd voorverandering: Disrupt, Transform en Foundation (Stichting). De Disrupt-pijler richt zich op het begeleiden en coachen van de huidige en de volgende generatie ondernemers om de kracht van nieuwe technologieën te ontketenen en de meest urgente mondiale informatie aan te pakken met disruptieve bedrijfsmodellen.

De transformatiepijler is gericht op het verbeteren en verduurzamen op de werkvloer van ondernemingen. Het maakt gebruik van de bewezen expertise van het The Purpose Factory-team. De pijlers Disrupt enTransform zijn de drijvende kracht achter nieuwe bedrijfsmodellen die nieuwe commerciële waarde creëren die verweven is met sociale waarde en ecologische duurzaamheid.

De Stichting wordt gefinancierd uit inkomsten van de ondernemingen filantropische bronnen. Het doel van de stichting is om de initiatieven voorverbetering van levensonderhoud en voedselzekerheid te ondersteunen zodat de gemeenschappen minder kwetsbaar zijn.